Social Media

Tarot: Inzichten en betekenis voor het moderne leven

tarot

Tarot: Inzichten en betekenis voor het moderne leven

Tarot is al eeuwenlang een fascinerend onderwerp dat zowel de spirituele als de kunstwereld intrigeert. Met zijn mystieke symboliek en kleurrijke afbeeldingen biedt het Tarot-deck een intrigerende manier om persoonlijke inzichten en inspiratie te verkennen. Oorspronkelijk gebruikt als kaartspel in de 15e eeuw, hebben tarotkaarten sindsdien een transformatie ondergaan die het doel en het begrip ervan heeft verschoven.
Tegenwoordig worden tarotkaarten vaak gebruikt als een spiritueel hulpmiddel voor zelfreflectie en persoonlijke groei. Door het lezen van tarotkaarten kunnen individuen de diepere betekenis achter bepaalde situaties herkennen, en zo begeleiding krijgen bij het nemen van zowel emotionele als praktische beslissingen. Hoewel tarot een mystieke connotatie heeft, is het belangrijk om te begrijpen dat tarotlezers geen toekomst voorspellen, maar eerder inzichten geven op basis van het heden en het potentiële pad waarlangs iemand zich zou kunnen ontwikkelen.
Het beoefenen van tarot bestaat uit een combinatie van intuïtie, kennis van symboliek en interpretatie van kaartbetekenissen. Hierdoor kunnen zowel beginners als ervaren tarotlezers groeien en zich ontwikkelen in hun begrip van deze eeuwenoude praktijk. Terwijl sommige mensen tarotkaarten gebruiken voor zelfgroei, volgen anderen een professioneel pad als tarotlezer om anderen te begeleiden in hun zoektocht naar inzicht en advies.

Geschiedenis van Tarot

De oorsprong van tarotkaarten gaat terug tot de 14e eeuw, toen ze voor het eerst verschenen in verschillende delen van Europa. Het eerste bekende tarotspel, het Visconti-Sforza-deck, werd in de 15e eeuw gemaakt in Italië.
In de volgende eeuwen werd de populariteit van tarotkaarten groter. In de 18e eeuw begonnen mystici en occultisten tarotkaarten te gebruiken voor divinatoire doeleinden. Vanaf dit moment raakten tarotkaarten steeds meer geassocieerd met mystiek en voorspellingen.
Het meest bekende en bestverkochte tarotdeck is het Rider-Waite-deck, dat begin 20e eeuw werd gepubliceerd. Dit deck, ontworpen door Arthur Edward Waite en geïllustreerd door Pamela Colman Smith, bevat de klassieke 78 kaarten, die sindsdien de standaard voor moderne tarotdecks zijn geworden.
De 78 tarotkaarten zijn opgedeeld in twee groepen: de 22 Grote Arcana en de 56 Kleine Arcana. De Grote Arcana vertegenwoordigen belangrijke spirituele lessen, terwijl de Kleine Arcana zich richten op dagelijkse gebeurtenissen en uitdagingen. De Kleine Arcana zijn verder onderverdeeld in vier suits: Pentakels, Bekers, Zwaarden en Staven.
Er zijn verschillende stijlen van tarotdecks, zoals de Marseille, Crowley en Thoth decks. Deze hebben elk hun eigen betekenissen en symboliek, maar de onderliggende principes en concepten blijven hetzelfde.
Tarotkaarten worden tegenwoordig gebruikt voor meditatie, zelfontdekking en spirituele groei. Ze zijn ook veelgebruikte hulpmiddelen bij het zoeken naar inzicht en begeleiding bij besluitvorming. Tarotlezers interpreteren de betekenissen van de kaarten en hun onderlinge relaties om inzicht te bieden in het leven en de omstandigheden van degenen die een lezing zoeken.

Dekken en Bouw

Grote Arcana

De Grote Arcana bestaat uit 22 kaarten in een tarotdeck en vormt de belangrijkste set kaarten. Deze kaarten vertegenwoordigen diepere, spirituele of levensveranderende betekenissen en gebeurtenissen. De bekendste kaart in de Grote Arcana is “De Dwaas” (The Fool). Deze kaart staat voor het begin van een nieuw avontuur of een nieuwe fase in het leven. Andere belangrijke kaarten binnen de Grote Arcana zijn:

 • De Magiër

 • De Hogepriesteres

 • De Keizerin

 • De Keizer

Kleine Arcana

De Kleine Arcana bestaat uit 56 kaarten, verdeeld over vier kaartsoorten: Staven, Bekers, Zwaarden en Pentakels. Elk van deze kaartsoorten bevat tien genummerde kaarten (Aas t/m Tien) en vier hofkaarten (Page, Ridder, Koningin en Koning).

De Kleine Arcana vertegenwoordigt meer alledaagse en praktische zaken in het leven, zoals emoties, gedachten, acties en situaties. Enkele voorbeelden van kaarten in de Kleine Arcana zijn:

 • Aas van Staven

 • Drie van Bekers

 • Zes van Zwaarden

 • Negen van Pentakels

Door de combinatie van de Grote en Kleine Arcana ontstaat een tarotdeck van 78 kaarten die samen een compleet beeld van het leven en de ervaringen die daarbij horen bieden.

Tarot Lezing

De decks van de tarot dagkaart

Liefde en Relaties

Tarot lezing kan inzicht geven in liefde en relaties. Het helpt mensen om hun intuïtie te gebruiken en logische beslissingen te nemen over hun romantische toekomst. De kaarten van de Tarot kunnen advies geven over de huidige situatie in iemands liefdesleven en hen begeleiden naar een gezonde, liefdevolle relatie.
In een tarot lezing voor liefde en relaties kunnen zowel de grote als de kleine arcana invloed hebben op de interpretatie. De grote arcana, zoals De Geliefden, kunnen belangrijke inzichten bieden in de aard en het potentieel van een relatie, terwijl de kleine arcana kan aangeven hoe het dagelijkse leven van invloed kan zijn op de relatie en het gevoel van verbondenheid tussen partners.

Carrière en Werk

Tarot lezing kan ook nuttig zijn bij het nemen van beslissingen over carrière en werk. De kaarten kunnen aangeven welke richting het beste kan worden gevolgd en welke stappen moeten worden genomen voor succes.
Enkele belangrijke kaarten voor carrière en werk zijn Pentakels in de kleine arcana, die vaak betrekking hebben op materiële zaken en het bereiken van doelen in het professionele leven. Ook de grote arcana, zoals De Keizer of Het Wiel van Fortuin, kan aangeven hoe krachtige beslissingen of het lot een carrière kunnen beïnvloeden.

Financiën en Familie

Tarot lezing kan ook waardevolle inzichten bieden in financiën en familiezaken. De kaarten kunnen indicaties geven over de huidige financiële situatie en hoe men zich daar het beste op kan aanpassen. Vooral Pentakels en Schoppen in de kleine arcana zijn nuttig voor het begrijpen van financiële aspecten.
Bij het analyseren van familiekwesties kunnen zowel grote als kleine arcana een rol spelen. Kaarten zoals De Keizerin of De Hierophant kunnen duiden op de rol van moeder- of vaderschap, terwijl bijvoorbeeld de Zwaarden familieconflicten kunnen illustreren.
Door een tarot lezing te gebruiken voor financiën en familie, kan men een evenwichtiger en harmonieuzer leven leiden en betere beslissingen nemen die het welzijn van het hele gezin bevorderen.

Symboliek en Interpretatie

Tarotkaarten zijn doordrenkt van symboliek en hebben veel lagen van betekenis. De symbolen op de kaarten kunnen worden geïnterpreteerd op basis van hun beeldtaal en de culturele en mythologische connecties die ze oproepen. Daarnaast spelen getallen een belangrijke rol in de interpretatie van tarotkaarten.

In de Grote Arcana bijvoorbeeld, vertegenwoordigen de 22 kaarten archetypebeelden, zoals De Dwaas, De Keizerin en De Wereld. Deze beelden kunnen worden gekoppeld aan mythologische verhalen, persoonlijke uitdagingen en spirituele lessen. Elk archetype staat voor een specifiek aspect van het leven dat inzicht kan geven in de situatie van de lezer. Bij het interpreteren van een tarotkaart zoals De Dwaas (nummer 0 in de Grote Arcana), kan men de reis van de held zien – een pad van persoonlijke ontwikkeling en groei.

De symbolen in de Kleine Arcana zijn verbonden met de elementen aarde, lucht, vuur en water. Deze elementen vertegenwoordigen respectievelijk de Pentakels, Zwaarden, Staven en Bekers. Elk van deze suites heeft specifieke kenmerken en helpt inzicht te geven in de emotionele, mentale, materiële en spirituele aspecten van het leven.

Bij het interpreteren van tarotkaarten zijn de getallen ook significant. Elk getal heeft een symbolische betekenis die kan worden gebruikt om de boodschap van de kaart te verduidelijken. Enkele voorbeelden van numerieke betekenis zijn:

 • Een: Het begin, een nieuw begin, de pionier, individualiteit

 • Twee: Dualiteit, balans, keuzes, samenwerking

 • Drie: Creativiteit, groei, vruchtbaarheid, communicatie

 • Vier: Stabiliteit, structuur, aarding, beperking

Het is belangrijk op te merken dat de interpretatie van tarotkaarten subjectief is en kan variëren van lezer tot lezer. Individuele intuïtie en ervaring spelen een grote rol bij het ontcijferen van de betekenis van elke kaart en het bieden van een persoonlijk en relevant inzicht.

Bij het lezen van tarotkaarten wordt het interpreteren van de symboliek en numerologie van de kaarten aangevuld met het herkennen van patronen en het in acht nemen van de algehele energie van de kaarten. Dit helpt de lezer om inzicht en leiding te geven aan de persoon die een lezing ontvangt, en hen te helpen de diepere betekenis en boodschap van de kaarten te begrijpen.

Verbonden Systemen

Astrologie

Astrologie

Astrologie is een van de oudste vormen van waarzeggerij en is nauw verbonden met de Tarot. Beide systemen drukken symbolische betekenissen uit die de menselijke ervaring, het universum en spirituele kwesties weergeven. Tarotkaarten bevatten vaak astrologische referenties en symbolen, zoals tekens van de dierenriem en planeten.
De verschillende tarotkaarten hebben vaak correspondentie met astrologische tekens, zoals de Keizer die wordt geassocieerd met Ram, en de Hogepriesteres die wordt geassocieerd met Maagd. Door deze correspondenties te bestuderen, kan men inzichten en diepere betekenissen ontdekken die verder gaan dan de traditionele interpretatie van de kaarten.

Kabbala

De Kabbala is een mystieke Joodse traditie die spirituele inzichten en kennis biedt. Het speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van de tarot als esoterisch systeem. De Kabbala bestudeert de structuur van de kosmos en de menselijke geest aan de hand van een gecodeerd systeem dat de Sefiroth (levensboom) wordt genoemd.
De Sefiroth bestaat uit tien niveaus van bewustzijn die zijn verbonden door paden die worden geassocieerd met de 22 Hebreeuwse letters. Deze paden vinden hun parallel in de 22 kaarten van de Grote Arcana in de Tarot. Elke kaart vertegenwoordigt een bepaald pad en energie op de levensboom, waarbij elke kaart een bepaalde Kabbalistische betekenis bevat.

I Tjing

Het I Tjing is een oud Chinees orakelboek dat een symbolische weergave van het universum en menselijke ervaringen bevat, vergelijkbaar met Tarot en astrologie. Het boek bestaat uit 64 hexagrammen, die als een set van zes lijnen wordt weergegeven die yin of yang kunnen zijn.
De I Tjing en de Tarot delen veel gemeenschappelijke kenmerken, zoals de nadruk op symboliek, archetypische beelden en een evoluerend begrip van de menselijke ervaring. Ze worden vaak samen geconsulteerd en vergeleken omdat ze beide diepe inzichten kunnen bieden in de menselijke psyche en de wereld om ons heen. Hoewel de twee systemen onafhankelijk van elkaar zijn ontwikkeld, bieden de overeenkomsten en parallellen tussen hen mogelijkheden om de betekenis van zowel Tarot als I Tjing te verrijken.

Hoe een Tarot Lezing uit te voeren

Voorbereiding

Persoonskaart of een kaartlegging?

Bij het uitvoeren van een tarotlezing is voorbereiding essentieel. Zorg ervoor dat je een rustige en comfortabele plek kiest om de lezing te doen. Neem even de tijd om je gedachten te kalmeren en neem een paar keer diep adem. Als je klaar bent, schud je de tarotkaarten voorzichtig.

Vragen en Beslissingen

Wanneer je begint met de tarotlezing, is het belangrijk om te weten welke vragen je wilt stellen of welke beslissingen je in gedachten hebt. Wees duidelijk en specifiek met je vragen om de meest accurate en nuttige inzichten uit de kaarten te halen.

Vragen voorbeelden

Beslissingen voorbeelden

Wat kan ik doen om mijn carrière te verbeteren?

Een nieuwe baan zoeken of blijven bij de huidige baan

Hoe kan ik mijn relatie versterken?

Een groot feest organiseren of een intiem diner voor twee

Wat moet ik weten over mijn financiële situatie?

Geld sparen of investeren in een nieuw project

Energie en Intuïtie

De energie tijdens een tarotlezing is belangrijk, dus probeer een positieve en open houding te behouden. Gebruik je intuïtie wanneer je de kaarten kiest en interpreteert. Vertrouw op je innerlijke wijsheid en laat je leiden door je gevoelens en indrukken bij het interpreteren van de kaarten.

 • Leg de kaarten één voor één neer in het door jou gekozen patroon.

 • Neem even de tijd om de kaarten te bestuderen en te verbinden met je intuïtie.

 • Probeer de energie en betekenis van de kaarten te voelen en te begrijpen.

Als je eenmaal bekend bent met de basisprincipes van het uitvoeren van een tarotlezing, kun je verder experimenteren en je eigen stijl ontwikkelen. Vergeet niet om geduldig en open-minded te zijn en bovenal, geniet van het proces van zelfontdekking en inzicht!

Tarot kaarten

Tarot kaarten zijn een populaire vorm van waarzeggerij die al eeuwenlang wordt gebruikt. Ze bestaan uit 78 kaarten, verdeeld in de Grote Arcana (22 kaarten) en de Kleine Arcana (56 kaarten). Tarot kaarten kunnen op verschillende manieren geïnterpreteerd worden en er zijn diverse leggingen voor specifieke vragen of situaties.

Tarot kaartleggingen

Tarot dagkaart

Een Tarot dagkaart trekken is een eenvoudige manier om dagelijkse begeleiding en inzicht te krijgen. Het gaat als volgt:

 1. Schud de tarot kaarten.

 2. Leg ze in een enkele stapel.

 3. Trek een willekeurige kaart uit de stapel.

Deze enkele kaart biedt een boodschap of advies voor de dag. Het is belangrijk om intuïtief en open-minded te zijn bij het interpreteren van de dagkaart.

Ja / Nee Tarot

Ja / Nee Tarot is een geschikte legging voor eenvoudige vragen die met ja of nee beantwoord kunnen worden. Het werkt als volgt:

 1. Stel een duidelijke ja/nee vraag in gedachten.

 2. Schud de kaarten.

 3. Trek een willekeurige kaart uit de stapel.

De betekenis van de getrokken kaart en of deze rechtop of omgekeerd ligt, bepaalt het antwoord. Positieve kaarten duiden op een ‘ja’, terwijl negatieve of neutrale kaarten een ‘nee’ of ‘onzeker’ antwoord geven.

Engelen Tarot

Engelen Tarot is een variant van tarot, waarbij engelen worden ingeroepen om begeleiding en inzicht te geven. Engelen Tarot gebruikt speciale kaartensets met afbeeldingen en boodschappen die rechtstreeks verband houden met engelen en hun energieën. Er zijn leggingen met een enkele kaart en uitgebreidere leggingen met meerdere kaarten voor meer gedetailleerde informatie. Net als bij traditionele tarot, is het belangrijk om intuïtief en open-minded te zijn bij het interpreteren van de boodschappen van Engelen Tarot.

Tarot kaart trekken

Tarot kaart trekken is een eeuwenoude praktijk die door veel mensen wordt gebruikt om inzicht te krijgen in hun leven en mogelijke toekomst. Tarotkaarten worden meestal getrokken door een ervaren tarotlezer, maar tegenwoordig kunnen mensen ook online tarotkaarten trekken.

Tarot liefde

tarot liefde is een populaire vorm van tarotkaartlezingen waarbij mensen kaarten trekken om inzichten te krijgen over hun liefdesleven. Deze specifieke kaartlezingen kunnen helpen om informatie te verschaffen over huidige of toekomstige relaties. Enkele aspecten van de liefde die in deze lezingen aan bod kunnen komen, zijn onder andere:

 • Huidige relaties

 • Potentiële toekomstige partners

 • Relatieproblemen en conflicten

 • Persoonlijke groei in de liefde

Tarot online

Met de opkomst van het internet zijn er tal van tarot online diensten beschikbaar waar mensen tarotkaartlezingen kunnen krijgen zonder het comfort van hun huis te verlaten. Online tarotkaarten trekken biedt een aantal voordelen, zoals:

 • Gemak en toegankelijkheid: tarotlezingen kunnen op elk moment en op elke plaats worden gedaan.

 • Anonimiteit: online tarotkaartlezingen bieden de mogelijkheid om anoniem te blijven tijdens het proces.

 • Kosten: veel online tarotleesdiensten zijn kosteloos of betaalbaarder dan traditionele tarotkaartlezers.

Online tarotkaartlezingen kunnen echter ook enkele uitdagingen met zich meebrengen, zoals de kwaliteit van de lezingen en het missen van de persoonlijke verbinding die men kan ervaren bij een tarotlezer in levenden lijve.

Gratis Tarot

Gratis tarot is een manier om inzicht te krijgen in je leven zonder geld uit te geven. Het biedt de mogelijkheid om de symboliek en betekenis van de tarotkaarten te ervaren op een toegankelijke manier. Hier zijn enkele belangrijke aspecten van gratis tarot:

Online platforms Er zijn talloze websites en apps die gratis tarotkaartlegging aanbieden. De gebruiker kan kiezen uit verschillende tarotdecks en leggingen zoals de Keltische Kruis, het Drie Kaarten Spread, en de Liefdeslegging, om er maar een paar te noemen.

Do it yourself Anderzijds kunnen geïnteresseerden tarotkaarten zelf aanschaffen en verschillende boeken of online bronnen raadplegen om te leren hoe ze de kaarten kunnen lezen. Dit stelt hen in staat om een meer persoonlijke en diepgaande relatie met de kaarten op te bouwen en hun intuïtie te versterken.

Voordelen en beperkingen:

 • Voordelen van gratis tarot zijn onder meer de laagdrempelige toegang, het vergroten van zelfkennis en persoonlijke groei, en het ontwikkelen van intuïtie en creativiteit.

Tabel: Voordelen en beperkingen van Gratis Tarot

Voordelen

Beperkingen

Toegankelijkheid

Gebrek aan persoonlijke touch

Zelfkennis

Minder diepgaande inzichten

Intuïtie en creativiteit

Betrouwbaarheid van bronnen

Echter, gratis tarot kan beperkingen met zich meebrengen, zoals het ontbreken van een persoonlijke touch van een professionele tarotist, mogelijk minder diepgaande inzichten en de betrouwbaarheid van de online bronnen en apps.

Terwijl gratis tarot een nuttig instrument kan zijn om inzichten te verkrijgen en de eigen intuïtie te ontwikkelen, is het belangrijk om kritisch en bewust te blijven van de bronnen en informatie die men tegenkomt. Zo kan men het beste uit deze ervaring halen.

Veel gestelde vragen over tarot

Is tarot waarzeggerij?

Tarot is geen waarzeggerij in de traditionele zin van het woord. Het gaat meer om het zoeken naar inzichten, zelfreflectie en het verkennen van mogelijke toekomstige situaties. Tarot helpt bij het bewustworden van keuzes die voor ons liggen en hun mogelijke uitkomsten, in plaats van absolute voorspellingen te doen.

Hoeveel kost een tarot reading?

Tarot kan op verschillende manieren worden gebruikt, zoals:

 • Persoonlijke groei en zelfontdekking

 • Voor meditatiedoeleinden

 • Hulp bij het nemen van beslissingen

 • Verbetering van relaties en communicatie

Wat is het verschil tussen orakel en tarot?

Tarotkaarten worden meestal gebruikt in een gestructureerd systeem en hebben een eeuwenoude traditie, terwijl orakelkaarten flexibeler kunnen zijn in hun gebruik en betekenissen. Tarot bestaat uit 78 kaarten, met zowel grote als kleine arcana. Orakelkaarten omvatten een breed scala aan thema’s en kunnen in verschillende aantallen voorkomen, afhankelijk van de specifieke orakelkaartenset.

Hoeveel kaarten trekken tarot?

Een tarot legging kan variëren van één tot meerdere kaarten, afhankelijk van de vraag, intentie en het soort lezing. Populaire leggingen zijn:

 • enkele kaart trekt: simpel en snel antwoord

 • het verleden, het heden en de toekomst (3 kaarten)

 • Keltisch kruis (10 kaarten)

Hoe vaak tarot?

Er is geen vastgestelde frequentie voor tarotleggingen, aangezien dit kan variëren tussen individuen, voorkeuren en situaties. Sommige mensen kiezen ervoor om dagelijkse kaarten te trekken voor zelfreflectie, terwijl anderen een tarotlezing hebben wanneer ze advies of inzicht zoeken bij specifieke kwesties.

Kan iedereen tarot leggen?

Ja, iedereen kan leren tarotleggen. Het vereist oefening, geduld en bereidheid om de symboliek en betekenissen van de kaarten te leren. Er zijn vele bronnen, boeken en workshops die je kunnen helpen om vertrouwd te raken met tarot en je eigen intuïtie te ontwikkelen.

Wat kun je doen met tarot?

Tarot kan op verschillende manieren worden gebruikt, zoals:

 • Persoonlijke groei en zelfontdekking

 • Voor meditatiedoeleinden

 • Hulp bij het nemen van beslissingen

 • Verbetering van relaties en communicatie

Tags:

Tarot

Delen:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lastest In News

Deze website is tot stand gekomen uit liefde voor de mensheid en de passie voor het vak. Mensen inzichten geven om het leven te vergemakkelijken is het mooiste beroep wat er bestaat. Al onze consulenten zijn geselecteerd en getoetst op passie en studie. Spreekt dit u aan en wilt u ook consulent worden? Vraag meer informatie via ons contactformulier.

Contact

112Tarot.nl

Copyright © 2023. All rights reserved.